Imemory
Uvås Norvägen 103
820 40 Järvsö
Tel 072 - 709 95 99

info@imemory.se
hem | kurser | kunder | om oss
Arbetsstruktur 1

Arbetsstruktur I är kursdagen som ger dig en gedigen grund inom alla tre av Imemorys specialområden: Snabbläsning, Anteckningsteknik och Minnesträning.

Agenda för dagen:

Snabbläsning
Ger dig rätt teknik för att du ska få möjlighet att frigöra tid och ta bort stressen genom att hantera informationsflödet på ett kontrollerat sätt. Grundtekniken ger dig upp till en fördubblad läshastighet med bibehållen läsförståelse.

Ditt dagliga arbete med läsning av offerter, PM, avtal eller annat arbetsrelaterat papper underlättas avsevärt.

Anteckningsteknik
Genom att lära dig grunderna i anteckningsteknik kommer du att kunna anteckna upp till 10 gånger mer än på det vanliga linjära sättet samt få en effektivare och en tydligare struktur i dina tankar och få en bättre överblick.

Du kommer att kunna kartlägga och planera projekt och träna på att skapa anteckningskartor vid föreläsningar.


Minnesträning
Är till för dig som vill lära dig att minnas bättre. Här får du lära dig tekniker som är anpassade och framforskade på hur vår hjärna minns naturligt. Med rätt minnesstrategier kommer du att slippa komihåglappar och höja din sociala kompetens.

Dagen är pedagogiskt upplagd och lärarledd. Den följer en specifik träningsmodell för bästa inlärning och teori varvas med mycket praktisk träning. Här genomför du också läs- och minnestest samt anteckningsövningar för att kunna se dina framsteg. Kursdokumentationen som medföljer fungerar som repetition och vidareutveckling av teknikerna.

Vi arbetar både med öppna kurser och mer företagsanpassade utbildningar för dom som behöver det. Vår ambition är att du som kund hos oss ska vara nöjd med din investering och känna att du uppnått ett konkret resultat. Vår erfarenhet säger oss att vi kommer att ta dig dit!

Kontakta oss om du har några frågor! Tel 072 - 709 95 99 eller mail enligt ovan.