Imemory
Uvås Norvägen 103
820 40 Järvsö
Tel 072 - 709 95 99

info@imemory.se
hem | kurser | kunder | om oss
Arbetsstruktur 1I

Arbetsstruktur II ger dig en fortsatt vidareutveckling inom alla tre Imemorys specialområden: Snabbläsning, Anteckningsteknik och Minnesträning. Träningen av hjärnas kapacitet och utvecklingen av det egna minnet är en viktig komponent i en hälsosam livsstil. Genom Arbetsstruktur II kan du kontinuerligt träna och utveckla hjärnan och minnet. Det är också ett enkelt sätt att hantera och parera många av de stressmoment du utsätts för i din arbetsvardag. Kursdagen bygger på allt du har lärt på grundkursen. Du gör ett nuläge och checkar hur det har gått att nyttja teknikerna fram tills nu, vilket också blir en viktig repetition i inlärningsprocessen. Sedan bygger vi på med nytt.

Agenda för dagen:

Snabbläsning
Snabbläsning på datorskärmen - du introduceras till en ny effektiv teknik för att hålla en hög läshastighet när du läser on-line.
Även om du nu kan läsa fort på papper och skärm så vinner du ytterligare tid på att veta vad du ska läsa, och hur du ska läsa det. Du lär dig utveckla strategier för din läsning och anpassa dem till textens uppbyggnad.


Anteckningsteknik
Du lär dig nyttja metoden i arbetslivet genom arbetspass då du tränger djupt in i din egen hjärnas synsätt. Många övningar gör dig till en van användare av metoden i ditt dagliga arbete.
Vi använder anteckningskartor som tankeverktyg för mötesplanering, strukturering, problemlösning, prioriteringar och som processverktyg vid gruppdiskussioner.

Minnesträning
Här fortsätter du bygga på de mnemotekniker som du lärde dig på grundkursen. Memorera namn genom att nyttja förmågan till fantasi, association, placering och observation.
Sedan bygger vi vidare med hur du kan memorera listor, telefonnummer, koder genom:
Tal/Rim
Tal/Form
Huvud/Kropp
Rese- och Rumsmetoden.

Kontakta oss om du har några frågor! Tel 072 - 709 95 99 eller mail enligt ovan.