Imemory
Uvås Norvägen 103
820 40 Järvsö
Tel 072 - 709 95 99

info@imemory.se

Idag präglas privat- och yrkeslivet för många individer av en fulltecknad kalender, höga krav från omgivningen, löpande informationsflöden och brist på tid. Detta kan på sikt leda till ohälsa och stressrelaterad sjukskrivning.

Vi hjälper dig på ett enkelt och roligt sätt att:

  • Skapa smarta strategier för att komma ihåg namn, siffror, fakta, listor m.m.
  • Ta in stora mängder text på ett snabbare sätt med bibehållen förståelse.
  • Lära dig hur du antecknar effektivare så att det underlättar ditt minne.
  • Förbättra din koncentrationsförmåga så att du blir mindre trött i huvudet.
  • Öka din samarbetsförmåga, effektivisera ditt arbete och skapa ett blomstrande privatliv, och på det hela taget en högre livskvalité.